Благодатне

В 1890 році на південному березі Шотівського поду поселилися перші поселенці сіл Благодатне та Романівка. Майже одночасно почала заселятися  Тимофіївка. До кінця  ХІХ  століття заселилися села Мар’янівка, Лук’янівка, Федосіївка, Санбрунь, Брусилівка. На початку ХХ століття виникли села Воронцовка, Кутузовка. Всі вони входили до Благодатненської сільської ради. Нелегким було життя і побут поселенців. Степова цілина виявилась дуже важкою для оранки. Часті посухи,суховії, а з ними неврожаї ставали постійними супутниками їхнього життя, особливо дошкуляли безлісся та нестача води. Поселенці громадою копали посеред вулиць колодязі, якими користувалося все село.

Дуже  повільно на території нашого краю розвивалася освіта  і  культура.

Напередодні революції 1905 – 1907 років Благодатненська церковноприходська школа мала одного вчителя, 70 учнів, з них – 51 хлопчика та 19 дівчаток. Курс навчання закінчило 11 чоловік. У 1907 – 1908 навчальних роках – 1 вчитель, трирічна початкова школа, де було 3 класи: хлопчиків - 48, дівчаток – 23. В селі Тимофіївка в 1913 році навчалося у школі 50 дітей, з них 38  хлопчиків та 12 дівчаток. Закінчили школу у 1913 році – 4 хлопчики.

17 серпня 1898 року на кошти громади була відкрита бібліотека. Внески селян становили 125 карбованців: від приватних осіб – 17 крб, від земства 109 крб.Число книг  в бібліотеці  було 648 екземплярів. Книги на руки видавав селянин.

Напередодні першої світової війни відбулося різне розшарування селянства: з одного боку – куркулі, з другого – бідняки. Поєднання всіх видів гніту: поміщицького, капіталістичного, куркульського, національного з поміщицьким деспотизмом самодержавства робило становище народних мас нестерпним і надавало класовим суперечностям гострого характеру. Корінні потреби суспільного розвитку постійно вимагали знищення панування поміщиків та царської монархії. Розв’язувати цю проблему могла тільки революція.

Революція розпочалася в січні 1905 року. Це була перша народна революція в Росії, перша революція епохи імперіалізму, яка ознаменувала початок періоду глибоких соціальних потрясінь і революційних битв, вона пробудила до політичного життя широкі народні маси робітників та селян.

У листопаді 1905 року в Іванівці відбулася селянська сходка, на яку прийшли і жителі інших сіл. На ній було створено волосне відділення й бюро Всеросійської селянської спілки. Членами спілки були по Благодатненській раді – Ф.Низюта та Д.Михайлов. Придушивши грудневе збройне повстання 1905 року уряд розтоптав свої «конституційні обіцянки», розпочалися арешти членів спілки. Довго йшло слідство, воно закінчилося 19 січня 1908 року. Тоді ж матеріали були передані до суду. Члени спілки були засуджені на різні строки ув’язнення. Царизм, кріпосники-поміщики зрозуміли необхідність пристосування до капіталістичного  розвитку Росії, щоб зберегти свою владу і доходи, шукати союзників серед буржуазії міст і сіл. Тому царизм почав проводити нову політику, яка дістала назву «столипінської реформи» - «столипінщина». 9 листопада 1906 року цар Микола ІІ підписав указ «Про доповнення деяких постанов діючих законів, які стосуються селянського землеволодіння і землекористування». Згідно з указом кожному селянинові надавалося право закріпити свій земельний наділ, що перебував у розпорядженні сільської общини, в особисту приватну власність, після чого він мав право з цією землею вийти з общини на хутір, відруб, або продати її. Внаслідок столипінської реформи утворилися села Кутузовка, Мар’янівка, Лук’янівка, Воронцовка.

Приемний приговор.
Лукьяновского  сельского общества Ивановской волости Мелитопольского уезда. Постановление октября дня 1911 года.
Приговор.
Лукьяновского сельского общества о принятии проекта разверстания надельной земли на отрубный участок 1911 года октября 14 дня получили 56 семей.
Удобной земли:
Усадебной- 61 дес.713 кв.сот.
Пахотной – 314 дес.930 кв.сот.
Всего удобной – 375 дес.643 кв.сот.
1877 кв.сот.
ІІІ. Итого удобной и неудобной – 385 дес. 1322 КВ.сот.
Временный  приговор.

Романовского сельского общества Ивановской волости Мелитопольского уезда о принятии проектного плана разбивки недельной земли на отрубные участки 1910 года октября 31 дня.

Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Таврической губернии Мелитопольского уезда, Ивановской волости, Романовского селения, составляющие Романовское сельское общество, пользующееся своею землею на общинном праве, собравшись в присутствии сельского старосты нашего общества Павла Гавриленко на сельской сходке в количестве 69 домохозяев из числа всех 83 членов нашего общества, имеющих право голоса на сход. Всего 78 владельцев.

 1. Удобной земли.
 2. Под усадьбами 90 дес. 110 кв.сот.
 3. Под пашней надельной собственной земли.
 4. Под пашней казенной – 116 дес. 1477 кв.сот.
 5. Всего в отрубном участии- 940 дес.

Столипінська аграрна реформа зміцнила становище заможних селян і посилила розширення бідності. Переважна більшість бідняків не маючи тягла для обробки наділів, продавали їх за безцінь місцевим багачам і остаточно пролетаризувалася, йшла на заробітки в Крим на виноградні та тютюнові плантації.

Перша світова війна забрала багато робочих рук, землю обробляли жінки, господарство різко занепало. Врожаї стали збирати мізерні, збільшилися податки, а куркулі наживалися на спекуляції хлібом та іншими продуктами. Поверталися з фронту скалічені чоловіки, приносили сумні вісті про загиблих односельців.

Учасники Першої світової війни: Федосіїнко Г.А., Сапун Х.П., Сейнера С.Т.

Лютневу буржуазно-демократичну революцію в 1917 році селяни-бідняки повязали з надією на поліпшення умов життя і розширення політиних прав. Але їхнє економічне становище майже не змінилося.

Після останнього звільненя села від врангелівських військ розпочався відбудовний період. Відновили свою роботу ревкоми, а також комітети незалежних селян (КНС). Комнезами класової організації незалежних селян на Україні 1920-1933 р.р. створені на підставі закону ВУЦВК від 9 травня 1920 року.

В Благодатненський комнезам входили:

 • Головко Олексій Олексійович – голова
 • Гавриленко Яків – заступник  голови
 • Онуфрієв Кузьма – секретар

В 1925 році на території сучасного господарства були населені пункти:

Благодатне                        190 дворів                    населення 989 чол
Тимофіївка                          84 двори                      населення 483 чол
Воронцовка                         31 двір                         населення 204 чол
Кутузівка                               24 двори                     населення 262 чол
Лук’янівка                              42 двори                     населення 253 чол
Мар’янівка                            26 дворів                     населення 184 чол
Брусилівка                           35 дворів                      населення 190 чол
Федосіївка                           69 дворів                      населення 390 чол

В  1925 році в Благодатненській сільській раді було 18 депутатів.

В  Тимофіївській – 14. Всього  в  1925 році на території сучасного  колгоспу Чкалова було 501 двір, населення – 2955 чоловік.

Важливе значення для проведення масової колективізації в країні мали рішення ХV з’їзду ВКП (б). За станом на 15 серпня 1929 року на території Благодатненської сільської ради в селі Тимофіївка було колективне господарство «Червоний промінь». На 1 травня 1930 року були створені такі колективні господарства: «Червоний жовтень», «Серп і молот», «Червоний колос».

Голови колгоспів:

 • Бондар І.Н.
 • Шиян П.
 • Василенко П.К.

Перші колгоспники:

 • Андрієвська Н.І.
 • Майлунець Н.А.
 • Боровський Г.А.
 • Климов Т.С.
 • Воробйов Г.Т.

1941 рік. Розпочалася Друга світова війна. З нашого села на фронт пішло 342 чоловіки. В роки війни загинуло 231 чоловік. 125 чоловік нагороджено орденами і медалями. Воїнам-землякам і воїнам-визволителям, загиблим в боях за Батьківщину, в центрі села встановлений пам’ятник. Біля Благодатненської загальноосвітньої школи розташоване братське кладовище воїнів, що загинули при визволені села Благодатне.

29 жовтня 1943 року війська 51-го і 4-го українського фронтів звільнили село Благодатне від німецько-фашистських загарбників. Відразу після визволення трудівники села відновили роботу в сільському господарстві.

Тоді  було  7  господарств:

 • «Нове життя» - Лук’янівка
 • «Переможець» - Мар’янівка
 • «Радянський будівник» - Благодатне, Кутузівка
 • «Перемога» - Романівка, Воронцовка
 • «Імені Тельмана» - Федосіївка
 • «Червоний промінь» - Тимофіївка.

Cучасне село Благодатне – центр сільської ради. Розташоване  в  22 кілометрах на південний захід  від районного центру  і  в  22 кілометрах від автомобільної дороги Ростов - на Дону – Одеса – Рені. Населення сільської ради – 760 чоловік. Сільській раді підпорядковане село Тимофіївка. В селі є загальньо-освітня школа, в якій навчаються 96 дітей; будинок культури; дитячий навчальний заклад «Колосок», який збудовано в 1984 році; ФАП; сільська бібліотека з книжковим фондом 11,7 тисяч екземплярів. Працюють магазини, відділення зв’язку, аптека, проведено водопровід довжиною 13,3 км. Працює сільське комунальне підприємство «Таврія», яке забезпечує населення сіл питною водою.

Колгосп імені Чкалова.

На території сільської ради діяли два колгоспи «Радянський будівник» та «Червоний колос», які в 1948 році об’єдналися в один колгосп імені Калініна, а з 1964 року реорганізувалися в колгосп імені Чкалова, який мав 9737 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 9182 га орендних земель, з них 2196 га поливної площі. Направлення колгоспу зерно-м'ясо-молочне. Працювало відділення сільгосптехніки.

За успіхи в розвитку сільського господарства 95 колгоспників відзначені урядовими нагородами. Першими головами колгоспу були Малета, Гречко, Гаврош. З 1972 – 1996 рік очолював колгосп імені Чкалова  Боровський  Б. В.

У 2000 році було реорганізовано КСП  імені Чкалова в СВК імені Чкалова, який очолив Азаров М.О.

В господарстві на 2005 рік було 2516 га землі. Основне направлення на виробництво зерна, м’яса, молока. З 2000 року на території ради почало свою роботу товариство «Адлер-ЛТД», яке має 520 га землі. З 2002 року працює товариство «Тера-Альянс» на території села Тимофіївка, яке обробляє 1268 га землі. У 2005 році утворено також товариство «Сан і Сан Маріуполь ЛТД», яке має 313 га землі. Також зараз працюють на землі фізичні особи, які орендують земельні ділянки громадян та займаються вирощуванням сільськогосподарських культур.

Благодатненська сільська рада на сучасному етапі включає в себе села Благодатне та Тимофіївка.

Логін: *

Пароль: *